Γραμματεία Οργάνωσης:
Erasmus Conferences Tours and Travel Α.Ε.
Koλoφώvτoς 1 & Eυρυδίκης, 161 21 Αθήνα , Τηλ: 210 7414700, Φαξ: 210 7257532, E-mail: info@elbowcourse2018.gr, Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr